ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Χ.Π
19-10-2012

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ:

κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Σερρών

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ..................................

ΟΝΟΜΑ: .......................................

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ..............................

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: ..............................

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ......................

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ......................

ΚΑΤΟΙΚΟΣ: ..................................

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ................................

ΑΦΜ: ............................................

Δ.Ο.Υ.: .........................................

Α.Δ.Τ.: ..........................................

 

 

 

Παρακαλώ να παραγγείλετε στον αρμόδιο Γραμματέα να βεβαιώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τη χρηματική ποινή ………………… και τα δικαστικά έξοδα ………………… που μου επιβλήθηκαν με την υπ’ αριθμό ............................... απόφαση του .........μελούς Πλημ/κείου ………...................................................

(η έφεση απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη με την υπ’ αριθμό ....................................... απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών) επειδή αδυνατώ για λόγους οικονομικούς να τα καταβάλω σήμερα.

Σέρρες ………………………

Ο ΑΙΤΩΝ

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

Αυτή η αίτηση κατατέθηκε σήμερα σε μας τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών ......................... ………………………………… παρισταμένου και του Γραμματέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών ................................................................. από τον ................................................................. βεβαιώσας και προφορικά το περιεχόμενο της.

Σέρρες ………………………

     Ο Εισαγγελέας                    Ο Γραμματέας

 

 

Ο Καταθέσας